Mifegyne® 600 mg tablety

PRODUKTY > GYNEKOLOGIE

Mifegyne® 600 mg tablety

Terapeutické indikace

1. 

Farmakologické ukončení vyvíjejícího se nitroděložního těhotenství. Při sekvenčním použití analogů prostaglandinu do 63 dnů amenorey (viz bod 4.2 SmPC). Mifegyne® 600 mg tablety není možné v ČR použít k indikaci ukončení nitroděložního těhotenství mezi 50. – 63. dnem z důvodu nepřítomnosti gemeprostu na trhu.

2. 

Příprava pro působení analogů prostaglandinu při ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů (po prvním trimestru).

3. 

Indukce porodu při úmrtí plodu in utero. U pacientek, u nichž není možné použít prostaglandin nebo oxytocin.

Mifegyne-600 mg-1-tbl-104x63x19mm-CZ-06-2021

Informace o léčivém přípravku

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu údajů o přípravku (SmPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL). Před použitím léčivého přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Režim výdeje:

Výdej na lékařský předpis s omezením (omezení podle § 39 odst. 4 písm. a) ZoL).

Podmínky omezení:

Pro výdej léčivého přípravku Mifegyne® 600 mg tablety, stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech tato omezení:

a) léčivý přípravek Mifegyne® 600 mg tablety, může být vydán na základě lékařského předpisu předepsaného lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, a to pouze poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu zdravotní služby formou lůžkové péče nebo jednodenní péče a

b) léčivý přípravek Mifegyne® 600 mg tablety, může být používán pouze způsobem stanoveným v § 5 odst. 8 písm. a) bod 1. zákona o léčivech v souladu se zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a vyhláškou č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada:

Léčivý přípravek Mifegyne® 600 mg tablety, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Mispregnol® 400 mikrogramů tablety