Mispregnol® 400 mikrogramů tablety

PRODUKTY > GYNEKOLOGIE

Mispregnol® 400 mikrogramů tablety

Terapeutické indikace

1. 

Farmakologické ukončení vyvíjejícího se intrauterinního těhotenství, sekvenční použití v kombinaci s mifepristonem, maximálně do 49 dní trvání amenorey (viz bod 4.2 SmPC).

2. 

Příprava děložního hrdla před chirurgickým ukončením těhotenství v průběhu prvního trimestru.

3. 

Použití misoprostolu je indikováno u dospělých.

CZ-Mispregnol-misoprostol-box-e1486029512112

Informace o léčivém přípravku

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu údajů o přípravku (SmPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL). Před použitím léčivého přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Režim výdeje:

Výdej na lékařský předpis s omezením (omezení podle § 39 odst. 4 písm. a) ZoL).

Podmínky omezení:

Pro výdej léčivého přípravku Mispregnol® 400 mikrogramů tablety, por.tbl.nob. stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech tato omezení:

a) léčivý přípravek Mispregnol® 400 mikrogramů tablety, por.tbl.nob. může být vydán na základě lékařského předpisu předepsaného lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, a to pouze poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu zdravotní služby formou lůžkové péče nebo jednodenní péče a

b) léčivý přípravek Mispregnol® 400 mikrogramů tablety, por.tbl.nob. může být používán pouze způsobem stanoveným v § 5 odst. 8 písm. a) bod 1. zákona o léčivech v souladu se zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a vyhláškou č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada:

Léčivý přípravek Mispregnol® 400 mikrogramů tablety, por.tbl.nob. není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

checkToP®