Právní Ustanovení

Informace

Právní Ustanovení

Společnost Nordic Group B.V. je vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek. Uvedená právní ustanovení jsou platná pro každého návštěvníka tohoto webu, který se zavazuje ustanovení dodržet bez výjimky. Pokud s nimi nesouhlasí, měl by webové stránky opustit. Obsah tohoto webu má pouze informativní charakter a nenahrazuje informace poskytované odborníky ve zdravotnictví. Informace zde uvedené neslouží k přesvědčování, podněcování ani motivaci k předepisování léčivých přípravků a jejich cílem není ovlivnit rozhodnutí týkající se uvedených produktů či samotné společnosti Nordic Group B.V. Odborné komentáře vyjadřují osobní názor autora. Podmínky používání a prohlášení o ochraně soukromí nevytvářejí žádná smluvní nebo zákonná práva.

Veškerý obsah této webové stránky je vlastnictvím společnosti Nordic Group B.V. a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Obsah lze stahovat pouze pro osobní použití pro nekomerční účely. Další šíření a jakékoliv úpravy nejsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nordic Group B.V. povoleny. Obsah nesmí být kopírován ani používán jakýmkoliv jiným způsobem.

Nordic Group B.V. vynakládá přiměřené úsilí, aby na webových stránkách uváděla aktuální a přesné informace, ale nezaručuje absolutní přesnost, aktuálnost nebo úplnost poskytovaných informací. Společnost Nordic Group B.V. nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo újmy na zdraví vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu k obsahu těchto webových stránek nebo ze spolehnutí se na jakékoliv informace zde poskytované.

Společnost Nordic Group B.V. nesdělí třetí straně osobní informace, které návštěvník společnosti dobrovolně poskytne, např. v elektronické poště. Osobní údaje budou použity výhradně pro efektivní způsob odpovědi.

Informace uvedené na těchto webových stránkách nemusí být vždy přesné nebo aktuální i přesto, že jsou pravidelně kontrolovány. Nordic Group B.V. může jakékoliv údaje na tomto webu kdykoliv změnit nebo může dočasně či trvale přerušit provozování celého webu. Zároveň nevydává žádná prohlášení nebo potvrzení týkající se obsahu a ochrany soukromí webových stránek třetích stran, které mohou být přístupné prostřednictvím tohoto webu. Ochranné známky, obchodní názvy, jména, značky, loga a produkty na těchto webových stránkách jsou chráněny na státní i mezinárodní úrovni. Jakékoliv jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nordic Group B.V. je zakázáno.

Informace, produkty, postupy a technologie popsané na těchto stránkách mohou být předmětem dalších práv duševního vlastnictví. Tato práva jsou vyhrazena společnosti Nordic Group B.V. nebo příslušnému vlastníkovi.

Všechna práva vyhrazena. © Nordic Group B.V.

Zásady Používání A Nastavení Cookies